Thực tiễn sử dụng báo cáo quản trị hiện nay

Thực tiễn sử dụng báo cáo quản trị hiện nay

Ngoài những báo cáo quen thuộc như báo cáo tài chính (BCTC), báo cáo thường niên (BCTN), hiện nay doanh nghiệp còn phải công bố báo cáo quản trị BCQT, nhưng để “thấy” được báo cáo quản trị không phải …

Thông tư 37/2017/TT-BTC Sửa đổi TT39, TT26 về hóa đơn

Thông tư 37/2017/TT-BTC Sửa đổi TT39, TT26 về hóa đơn

 

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 37/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2017

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG

Thông tư 28/2017/TT-BTC  liên quan đến khấu hao tài sản cố định

Thông tư 28/2017/TT-BTC liên quan đến khấu hao tài sản cố định

28/2017/TT-BTC liên quan đến khấu hao tài sản cố định

BỘ TÀI CHÍNH

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 28/2017/TT-BTC

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm

Tại sao nên lựa chọn phần mềm kế toán GAMA.SMB

Tại sao nên lựa chọn phần mềm kế toán GAMA.SMB

Hiện nay, trong hầu hết các doanh nghiệp việc sử dụng phần mềm kế toán trong ứng dụng quản lý không còn quá xa lạ, mà ngày càng trở nên phổ biến. Vì thế việc tìm kiếm phần mềm kế …

Phần mềm quản lý bán hàng OMEGA.SO

Phần mềm quản lý bán hàng OMEGA.SO

Module quản lý bán hàng OMEGA.SO là một module đặc sắc của hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®, được xây dựng nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tin học hoá của bộ phận kinh

Phần mềm quản lý mua hàng OMEGA.PO

Phần mềm quản lý mua hàng OMEGA.PO

Phần mềm quản lý mua hàng OMEGA.PO là một module chuyên sâu xử lý công tác mua hàng của hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®, được xây dựng nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu tin học
Phần mềm quản lý thông tin dùng chung OMEGA.SD

Phần mềm quản lý thông tin dùng chung OMEGA.SD

Phần mềm quản lý thông tin dùng chung OMEGA.SD nhằm mục đích khai báo hệ thống ban đầu, khai báo danh mục và các chức năng mang tính quản trị.Để hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP chạy tốt,

Phần mềm quản lý Nhân sự, Tính lương

Phần mềm quản lý Nhân sự,Tính lương OMEGA

Phần mềm quản lý nhân sự tính lương OMEGA

Phần mềm quản lý nhân sự tính lương OMEGA:

Là một phần của hệ thống giải pháp phần mềm ERP OMEGA. Được …

Hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®

Hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®

Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®  là một phần mềm được phát triển dựa trên những nhu cầu hoạt động kinh doanh, sản xuất thực tế của các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Là một hệ

Phần mềm ERP của công ty OMEGA

Phần mềm ERP của công ty OMEGA

Phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP OMEGA

Phần mềm ERP OMEGA là viết tắt của Hệ thống giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP OMEGA, và được gọi là OMEGA.ERP®. Giấy chứng nhận bản quyền số 3853/2009/QTG