Văn bản thuế mới tháng 01/2015

1. Công văn số 5798/TCT-KK ngày 24/12/2014 hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền

Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 về việc tăng cường công tác quản lý thuế,

Các lợi ích của hệ thống ERP

Việc áp dụng ERP vào công tác quản lý của doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả mọi nguồn lực của mình. Nhưng nó không phải là công cụ tạo ra doanh thu hàng năm, mà nó

THƯ CHÚC TẾT 2015

 

 

Thư chúc tết 2015

Hướng dẫn quyết toán thuế năm 2014 theo thông tư 151

Cách kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2014 theo TT 151

Kể từ ngày 15/11/2014 theo Thông tư 151/2014/TT-BTC của Bộ tài chình: Hướng dẫn cách  kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, hồ sơ khai quyết

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

CHÍNH PHỦ                                                                      CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
     ——–                                                                                           Đc lp – T do – Hnh phúc

Công văn hướng dẫn thông tư 119

BỘ TÀI CHÍNH                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–                                                                                                 ————–

Số: 3609 /TCT-CS                                                                                                                    Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2014

V/v giới thiệu các nội

ThUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI ỨNG DỤNG ERP CHO DOANH NGHIỆP

Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), hiện chỉ có 1,1% doanh nghiệp VN ứng dụng giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP). Được đánh giá là “công cụ quan trọng và cần thiết để

Thông tư 78/2014/TT-BTC sửa đổi về thuế TNDN

Toàn văn:

BỘ TÀI CHÍNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 78/2014/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THI HÀNH …

Điểm mới về thuế Thu nhập doanh nghiệp – TT 78/2014/TT-BTC

Điểm mới về thuế Thu nhập doanh nghiệp

(Tài chính) Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) có hiệu lực thi hành kể từ …

Win 32 bit & Win 64 bit

Windows 64-bit mang lại những lợi ích gì chúng ta cùng tìm hiểu sơ qua về kiến trúc 64-bit.

 Bên trong CPU có một bộ phận gọi là các thanh ghi (register), các thanh này có nhiệm vụ chứa các

Fonts chữ Unicode là gì?

Font chữ Unicode là gì? Tóm tắt, Unicode là một tiêu chuẩn quốc tế để bao gồm tất cả các chữ viết của những ngôn ngữ trên thế giới. Những chi tiết của kiểu chữ thì không có trong Unicode,