THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT CÔNG TY OMEGA NĂM 2017

 

Kính gửi Quý Khách hàng,

 

Công ty TNHH Công Nghệ và Giải Pháp Omega xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã hợp tác và ủng hộ trong suốt thời gian qua

Để tiện cho việc giao …

Danh sách công việc cần làm khi cơ quan thuế về thanh kiểm tra

Qua nhiều năm làm kế toán với những kinh nghiệm có được, chúng tôi đưa ra công tác chuẩn bị khi cơ quan thuế về thanh kiểm tra:

I/ Kiểm tra các báo cáo

1/ Về báo cáo thuế:…

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2015

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2015

Nâng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội; trả lương chậm quá 15 ngày phải trả thêm tiền; vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ;… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2015.

Công văn Số 4064/BHXH-THU quy định về BHXH, BHYT và BHTN 2015

Công văn Số 4064/BHXH-THU quy định về một số thay đổi trong chính sách thu BHXH, BHYT và BH thất nghiệp từ ngày 01/01/2015 của Bảo hiểm xã hội TP.HCM ban hành ngày 17/12/2014.

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

THƯ CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN

THƯ CHÚC TẾT 

TÓM TẮT ĐỊNH HƯỚNG ĐỔI MỚI CĐKT DOANH NGHIỆP

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính thay thế quyết định 15

Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính đã ban hành 2 Thông tư quan trọng là Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán

Doanh nghiệp không phải lập tờ khai thuế TNDN tạm tính chỉ cần nộp tiền thuế

Theo điều 17 Thông tư 151/2014/TT-BTC  của Bộ tài chính thì kể từ ngày 15/11/2014 ( Tức là quý 5/2014): Doanh nghiệp không cần phải nộp tờ khai thuể TNDN tạm tính quý nữa mà chỉ nộp tiền thuế TNDN

Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91 quy định về thuế

Ngày 10/10/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 91/2014/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế.

 
Thông tư này có hiệu lực thi hành

Quy định mới về bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ 01/01/2015

Mở rộng đối tượng tham gia, bổ sung quy định về điều kiện hưởng, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp,… là một số thay đổi đáng kể về chính sách bảo hiểm thất nghiệp quy định tại Luật Việc làm

Tổng cục Thuế ban hành kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2015

Trên cơ sở Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2015, ngày 5/1/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã ban hành Quyết định

Thay đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu

Ngày 6/1, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 03/2015/TT-BTC về Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi