Thiết lập bảng kê thuế GTGT

Thiết lập bảng kê thuế GTGT

Theo quy định của Bộ Tài Chính, doanh nghiệp có 3 loại bảng kê đó là:

Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn (mẫu 03).
Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn GTGT (mẫu 05).
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra (mẫu 02).
Tờ khai thuế GTGT.
Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cho phép bạn thiết lập cách thức lấy giữ liệu các loại bảng kê này.

Theo quy định của Bộ Tài Chính, doanh nghiệp có 3 loại bảng kê đó là:

Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn (mẫu 03).
Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào không có hóa đơn GTGT (mẫu 05).
Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra (mẫu 02).
Tờ khai thuế GTGT.

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB® cho phép bạn thiết lập cách thức lấy giữ liệu các loại bảng kê này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *