Kế toán tổng hợp với phần mềm kế toán Gama

Chức năng “Kế toán tổng hợp” ở phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, gồm những tính năng sau:
Ghi nhận bút toán tổng hợp. Những bút toán này không nhập ở các chức năng khác như vốn bằng tiền, mua hàng, bán hàng,…
Quản lý phân bổ: Khai báo và phân bổ các khoản Doanh thu nhận trước, chi phí trả trước, ..

  • Chênh lệch tỷ giá
  • Kết chuyển cuối kỳ

Màn hình nhập số liệu bút toán tổng hợp

cap nhat but toan tong hop

Màn hình khai báo các khoản phân bổ chi phí trả trước

khai bao phan bo chi phi tra truoc

Tính năng kết chuyển cuối kỳ

ket chuyen cuoi ky tu dong

Bài viết liên quan