Kế toán mua hàng với phần mềm kế toán Gama

Mua hàng
Chức năng “Kế toán mua hàng” phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, được tích hợp các tính năng liên quan, cụ thể là:
– Quản lý mua hàng nhập kho, doanh số mua
– Quản lý chi phí mua hàng
– Quản lý thuế nhập khẩu

– Lập phiếu mua hàng, mua hàng trả lại, chi phí mua hàng
Nghiệp vụ Kế toán mua hàng được liên kết với kho hàng làm giảm việc nhập liệu, các chi phí thuế nhập khẩu, chi phí mua hàng được phân bổ vào giá vốn nhập kho.
Số liệu mua hàng được phản ánh trên các báo cáo: Doanh số mua hàng, tồn kho, báo cáo nợ phải trả, sổ cái, báo cáo thuế,…
Màn hình nhập số liệu mua hàng

lap phieu mua hang - kế toán mua hàng
Màn hình lập phiếu nhập kho được kế thừa từ mua hàng:
man hinh nhap kho

In phiếu mua hàng

phieu mua hang - Kế toán mua hàng

Bài viết liên quan