Lợi ích khác

Khi sử dụng GAMA.SMB không chỉ tiết kiệm chi phí cho công ty mà còn tiết kiệm được thời gian, nâng cao tính chuyên nghiệp của cả công ty.Tạo cho công ty có tính hệ thống, không lệ thuộc vào một nhân viên hay một “bí quyết” che phủ nào.

Ngoài lợi ích trực tiêp từ phần mềm, doanh nghiệp được hưởng những dịch vụ tư vấn miễn phí, cụ thể như là: tư vấn thông tư, biểu mẫu kế toán mới, cách thức hạch toán kế toán,…

Bài viết liên quan