Lợi ích cho kế toán

Kế toán sẽ cực kỳ nhẹ nhàng nếu có phần mềm GAMA.SMB. Phần mềm đã được lưu số liệu một cách an toàn, ngăn nắp và chính xác. Bất cứ khi nào kế toán muốn truy xuất số liệu, xem báo cáo đều có tất cả.

Kế toán sẽ rất thoải mái về công việc của mình. Những bước tính toán phức tạp như là tính giá tồn kho, khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí, tính chênh lệch tỷ giá, kết xuất số liệu lên các báo cáo tài chính,.. chương trình đã chạy hoàn toàn tự động, số liệu chính xác. Giúp cho kế toán tự tin hơn, có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác.

Vì phần mềm rất dễ sử dụng, chính vì thế người làm kế toán chưa có kinh nghiệm cũng rất dễ dàng tiếp cận, việc đào tạo chỉ thực hiện một ngày là có thể nắm bắt một cách thành thạo.

Phần mềm cho phép nhập từ Excel và xuất dữ liệu ra Excel, vì thế kế toán rất linh động trong việc cung cấp các biểu mẫu báo cáo, phân tích số liệu và gửi cho các Sếp và các bộ phận liên quan một cách nhanh chóng.

Bài viết liên quan