Lợi ích cho chủ doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về số liệu của mình. Số liệu được bảo mật tuyệt đối. Số liệu kế toán được theo dõi xuyên suốt từng ngày từng năm. Rất dễ dàng cho việc báo cáo phân tích xuyên năm, xuyên tháng,.. Ngoài những báo cáo chuẩn tắc về kế toán, phần mềm GAMA.SMB còn cung cấp các báo cáo quản trị nội bộ. Dễ dàng có số liệu để quyết toán hàng năm.

Việc nhân sự kế toán thường xuyên thay đổi cũng không ảnh hưởng đến việc kế toán của công ty.

Với một chi phí rất rẻ, 5 triệu Việt Nam đồng, doanh nghiệp sở hữu ngay một phần mềm kế toán, đáp ứng việc ứng dụng CNTT cho phòng kế toán.

Phần mềm GAMA.SMB được phân quyền chặt chẽ, kiểm tra chéo,… đảm báo tính khách quan và chính xác của phòng kế toán.

Bài viết liên quan