Kế toán tồn kho với phần mềm kế toán Gama

Chức năng “Kế toán tồn kho” phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, đáp ứng các tính năng sau:

  • Lập phiếu nhập kho
  • Lập phiếu xuất kho
  • Lập phiếu vận chuyển nội bộ
  • Tính giá xuất kho

menu chuc nang ton kho
Màn hình nhập kho
cap nhat phieu nhap kho
Màn hình lập phiếu vận chuyển nội bộ:
phieu van chuyen noi bo
Báo cáo tồn kho

bao cao nhap xuat ton

Bài viết liên quan