Kế toán thuế với phần mềm kế toán Gama

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, đáp ứng đầy đủ báo cáo thuế, bao gồm

  • Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào
  • Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

Các mẫu báo cáo thuế này hoàn toàn được thiết kế mở, người dùng tự thiết lập để luôn đáp ứng tốt sự thay đổi của các biểu mẫu của nhà nước
Màn hình in bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra

bang ke thue gtgt

Biểu mẫu báo cáo bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào

bang ke hoa don chung tu
Biểu mẫu báo cáo bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

bang ke hoa don chung tu

Bài viết liên quan