Hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®

Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®  là một phần mềm được phát triển dựa trên những nhu cầu hoạt động kinh doanh, sản xuất thực tế của các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn. Là một hệ thống phần mềm lớn được cấu thành nhiều phân hệ áp dụng cho các bộ phận của tổ chức. Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® xây dựng trên công nghệ tiên tiến Microsoft Visual Studio.NET tương thích hoàn toàn với việc chạy trên mạng nội bộ và Internet, giao tiếp dễ dàng với các phần mềm ứng dụng khác.Với hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP®  khách hàng hoàn toàn yên tâm về việc quản trị các nguồn lực của mình: từ việc bán hàng, mua hàng, thu, chi, công nợ, phân bổ chi phí,…  đến việc phân tích lãi, lỗ,… được quản lý một cách đồng bộ, chặt chẽ. Đi liền với hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® là một đội ngũ tư vấn triển khai giàu kinh nghiệm trực tiếp khảo sát và đưa ra giải pháp ứng dụng. Khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® là một hệ thống phần mềm lớn, được phát triển một cách quy chuẩn và công phu. Mỗi một chức năng của sản phẩm đều được xây dựng một cách chỉnh chu qua các công đoạn: Phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, lập trình, kiểm lỗi,… Hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® đã triển khai thành công một số công ty lớn tại Việt Nam. Đây là một sản phẩm được phân chia thành các module con ứng với từng phòng ban trong doanh nghiệp và chúng có mối quan hệ hết sức chặt chẽ, các module gồm: 

hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP

  1. OMEGA.SD – Phần mềm Quản lý thông tin dùng chung   2. OMEGA.SM– Phần mềm Quản trị hệ thống   3. OMEGA.GL – Phần mềm Kế toán doanh nghiệp   4. OMEGA.WM – Phần mềm Quản lý tồn kho   5. OMEGA.FA – Phần mềm Kế toán tài sản cố định   6. OMEGA.PC – Phần mềm Tính giá thành sản phẩm   7. OMEGA.MC – Phần mềm Kế toán quản trị   8. OMEGA.SO – Phần mềm Quản lý bán hàng   9. OMEGA.PO – Phần mềm Quản lý mua hàng   10.OMEGA.HR – Phần mềm Quản lý nhân sự   11.OMEGA.PR – Phần mềm Tính lương   12.OMEGA.CL – Phần mềm Quản lý hợp nhất  13.OMEGA.MM – Phần mềm Quản lý sản xuất

TÓM TẮT CHỨC NĂNG

Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm “HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP OMEGA, chúng tôi kính gửi đến quý khách hàng bảng liệt kê các chức năng sản phẩm phần mềm OMEGA:

STT

MÔ TẢ SẢN PHẨM, CHỨC NĂNG SẢN PHẨM

1

 Quản trị hệ thống OMEGA.SM

 • Sao lưu, hồi phục cơ sở dữ liệu
 • Tạo người dùng
 • Phân quyền người dùng theo chức năng và dữ liệu
 • Định dạng các tiện ích: font, cỡ chữ trên các báo cáo; định dạng ngày, số…
 • Thiết  lập kết nối mạng LAN hoặc mạng Internet

2

Thông tin dùng chung OMEGA.SD

 • Khai báo hệ thống danh mục: Khách hàng, nhà cung cấp, mặt hàng, tài khoản, loại chứng từ,…
 • Định nghĩa các mã phân tích: Mã phân tích nghiệp vụ, phân tích mặt hàng, phân tích đối tượng
 • Khai báo các hạn mức tồn kho, hạn mức tín dụng, hạn mức tuổi nợ
 • Định nghĩa phương pháp sinh mã tự động (mã khách hàng, mặt hàng,…)
 • Quản lý lịch sử liên hệ khách hàng/ nhà cung cấp

3

Kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL

 • Kế toán vốn bằng tiền: Lập phiếu thu, chi tại quỹ và ngân hàng, in các báo cáo tiền gửi ngân hàng và tại quỹ.
 • Kế toán công nợ: Hạch toán các bút toán cấn trừ, bù trừ công nợ, chuyển đổi nguyên tệ công nợ, giải trừ công nợ, phân tích tuổi nợ. Dự thu công nợ, kế hoạch trả nợ,… Phân tích công nợ theo nhiều chiều như Vùng, Khu Vực, Nhân viên kinh doanh, loại hình,… Quản lý hạn mức tín dụng nợ
 • Kế toán mua hàng: Lập các phiếu mua hàng, có thể kế thừa từ đơn hàng mua, yêu cầu mua hàng (từ phân hệ OMEGA.PO). Phân bổ các chi phí mua hàng, thuế nhập khẩu,…
 • Kế toán bán hàng: Lập phiếu bán hàng, tự động kết xuất doanh thu, công nợ và tiến độ giao hàng. Kế thừa từ đơn hàng bán (từ phần hệ OMEGA.SO). Phân tích doanh thu nhiều chiều khác nhau.
 • Kế toán tổng hợp: Tự động phân bổ các khoản doanh thu nhận trước, chi phí trả trước, tự động kết chuyển, tự động xác định chênh lệch tỷ giá,..
 • Kế toán thuế: Tự động kết xuất các báo cáo bảng kê hàng hóa mua vào, bán ra, tờ khai thuế hàng tháng.
 • Tích hợp với chương trình HTKK của Tổng cục Thuế, in trực tiếp mã vạch trên báo cáo, phục vụ kê khai thuế qua mạng.
 • Kế toán tài chính:  Tự động kết xuất các báo cáo sổ chi tiết tài khoản, sổ cái, bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh,…

4

Kế toán tài sản cố định OMEGA.FA

 • Khai báo danh mục Tài sản cố định
 • Quản lý các nghiệp vụ về TSCĐ như sửa chữa, di chuyển, đánh giá lại, thanh lý, nhượng bán…
 • Tự động tính khấu hao và kết chuyển bút toán lên sổ cái
 • Quản lý danh mục công cụ dụng cụ
 • Tự động phân bổ chi phí về công cụ dụng cụ
 • Quản lý hồ sơ TSCĐ hàng tháng
 • Thống kê báo cáo đa chiều theo các thuộc tính khác nhau của TSCĐ

5

Quản lý tồn kho OMEGA.WM

 • Quản lý nhập kho, xuất kho, vận chuyển kho
 • Quản lý kiểm kê kho
 • Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp (Bình quân gia quyền, Bình quân gia quyền liên hoàn, LIFO, FIFO, thực tế đích danh).
 • Quản lý nhập xuất tồn theo Lô, theo ngày hết hạn
 • Theo dõi tồn kho theo đơn vị tính chuyển đổi.
 • Nhập xuất kho theo bộ,…
 • Tự động kết xuất các báo cáo nhập xuất tồn, sổ chi tiết tồn kho, báo cáo phân tích tồn kho…
 • Báo cáo phân tích hàng tồn kho theo mục đích sử dụng, theo kho, theo công trình.
 • Báo cáo nhập xuất tồn tổng hợp và chi tiết theo đối tượng.
 • Báo cáo quản trị hàng tồn kho (tuổi tồn kho, tổng kho, vượt tối đa, dưới tối thiểu…)

6

Giá thành sản phẩm OMEGA.PC

 • Khai báo quy trình sản xuất
 • Khai báo các đối tượng tập hợp chi phí
 • Thiết lập các phương pháp phân bổ, phương pháp xác định trị giá dở dang, phương pháp tính giá thành.
 • Phân bổ chi phí theo nhiều cấp
 • Khai báo bộ định mức, bộ hệ số
 • Tập hợp chi phí, phân bổ chi phí, tính trị giá dở dang cuối kỳ, tính giá thành và chiết tính giá thành.
 • Chiết tính giá thành theo quy trình,…
 • Báo cáo phân tích giá thành biến động theo nhiều kỳ
 • Phân tích cơ cấu chi phí thực tế giá thành
 • So sánh giá thành thực tế và kế hoạch (định mức)

7

Kế toán quản trị OMEGA.MC

 • Lập kế hoạch doanh thu, Ngân sách chi phí
 • Thiết lập các báo cáo quản trị dạng 1, dạng 2, báo cáo lãi lỗ…: báo cáo phân tích theo mã phân tích hàng và cột
 • In báo cáo lãi lỗ theo nhiều cột, so sánh các tháng, các phòng ban, ngành hàng, so sánh thực tế với ngân sách,…
 • Phân tích công nợ, phân tích lãi lỗ, phân tích doanh thu
 • Các báo cáo theo dõi nợ vay và các khoản cho vay
 • Phân tích công nợ theo tuổi nợ
 • Báo cáo cân đối thu – chi
 • Các chỉ tiêu tài chính…

8

Quản lý nhân sự OMEGA.HR

 • Quản lý hồ sơ nhân viên
 • Khai báo các danh mục dân tộc, tôn giáo, ngành học,..
 • Quản lý quá trình công tác, học tập, hợp đồng lao động,…
 • Quản lý tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;
 • Quản lý lịch sử tham gia BHXH, ký kết hợp đồng.
 • Cảnh báo tái ký hợp đồng.
 • Quản lý các chế độ BHXH được hưởng (ốm đau, nghỉ dưỡng, thai sản…)
 • Báo cáo phân tích thống kê đa chiều theo các thuộc tính khác nhau của người lao động.

9

Quản lý tiền lương OMEGA.PR

 • Quản lý hồ sơ lương
 • Chấm công
 • Tính lương, thưởng
 • Quản lý và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Lập phiếu lương, bảng lương, đề nghị chuyển lương qua tài khoản ngân hàng
 • Báo cáo biến động lương, các khoản thu nhập theo thời gian

10

Quản lý mua hàng OMEGA.PO

 • Lập yêu cầu mua hàng
 • Lập kế hoạch mua hàng
 • Theo dõi lịch sử giá mua gần nhất, các bảng chào giá…
 • Phân tích các nhà cung cấp
 • Lập đơn hàng mua
 • Thiết lập và quản lý quy trình duyệt yêu cầu mua hàng và đơn hàng mua.
 • Theo dõi tiến độ nhận hàng
 • Phân tích biến động giá mua

11

Quản lý bán hàng OMEGA.SO

 • Thiết lập các chính sách bán hàng (chiết khấu, khuyến mãi, giá bán…) cho từng nhóm khách hàng khác nhau
 • Lập các báo giá
 • Lập đơn hàng bán
 • Theo dõi tiến độ giao hàng
 • Thiết lập và quản lý quy trình duyệt đơn hàng bán.

12

Báo cáo tài chính hợp nhất OMEGA.CL

 • Khai báo hồ sơ công ty mẹ, công ty con
 • Thiết lập các chỉ tiêu tài chính
 • Tập hợp chỉ tiêu tài chính
 • Hạch toán điều chỉnh
 • Hợp nhất số liệu
 • Lên báo cáo tài chính hợp nhất: – Cân đối kế toán – Kết quả kinh doanh – Luân chuyển tiền tệ

ĐIỂM MẠNH

 • Công nghệ tân tiến:  Sản phẩm hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® được xây dựng trên công nghệ tân tiến và hiện đại. Sản phẩm được chạy trên nền của hệ điều hành Windows 32bit, Windows 64bit. Font chữ Unicode, cơ sở dữ liệu là SQL Server 2005, giao diện là công nghệ Microsoft Visual Studio .NET.
 • Tổ chức hợp lý: Hệ thống quản trị doanh nghiệp  OMEGA.ERP® là một sản phẩm phần mềm mức độ vừa, phù hợp với quy mô của các doanh nghiệp tầm trung. Việc phân chia tổ chức được xác định một các hợp lý, chia nhỏ thành các Modules.
 •  Giao diện đẹp và thân thiện: Các màn hình được thiết kế đơn giản, tiện với công tác nhập liệu, người dùng có thể tự định nghĩa bật tắt các mục tuỳ chọn, tự định dạng màu sắc để phù hợp với sở thích của mình.
 • Phân quyền chặt chẽ: Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® quản lý quyền người dùng thông qua chức năng (màn hình) và dữ liệu. Các chức năng xem, thêm, sửa, xoá, in được thiết kế độc lập làm cho khách hàng linh hoạt hơn trong việc tổ chức nhiều người dùng và kiểm soát dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® còn có chức năng Phân quyền dữ liệu. Các tài khoản, kho hàng, kỳ kế toán được định nghĩa quyền rõ ràng cho người dùng.
 • Ổn định, xử lý nhanh: Đặc điểm nổi bật nhất của hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® là tính ổn định. Người dùng hoàn toàn yên tâm về dữ liệu của mình. Các thao tác thêm, sửa, xoá được quản lý chặt chẽ. Các số liệu đã nhập được kết sổ kế toán theo đúng quy trình hạch toán; Cơ sở dữ liệu hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® được xây dựng, tối ưu hóa và khai thác triệt để điểm mạnh trên công nghệ của Microsoft, SQL Server Management System.
 • Cho phép lưu dữ liệu lớn hàng Tetrabyte (1 Tetrabyte = 1024 GB), do đó khách hàng hoàn toàn yên tâm với dữ liệu lớn của mình. Dữ liệu tuyệt đối an toàn nhờ sự sao lưu dự phòng của công nghệ tiên tiến này; Các thủ tục xử lý và truy xuất dữ liệu được phân chia tối ưu, do đó tốc độ tính toán và xử lý rất nhanh.
 • Tính năng mở và mềm dẻo:  hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® cung cấp nhiều lựa chọn để người dùng có thể tùy biến chương trình phù hợp với phương thức hoạt động của mình. Người dùng có thể quy định chi tiết hệ thống tài khoản, các loại nguyên tệ, loại chứng từ, kiểu định dạng số (phần nguyên và phần thập phân). Hơn nữa, người dùng có thể tự mình điều chỉnh hoặc thiết lập mới các báo cáo cho riêng doanh nghiệp của mình.
 • Đa ngôn ngữ Việt – Anh – Hoa: Nhờ sự phát triển trên công nghệ hiện đại, do đó hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® hỗ trợ đa ngôn ngữ Anh – Việt – Hoa,…. Người dùng có  thể tự định nghĩa giao diện theo ý riêng của mình.
 • Tính kế thừa cao: Để giúp người dùng xử lý nhanh, hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® xây dựng hệ thống những bút toán mẫu chuẩn tắc, nhằm hướng dẫn người dùng tự động thiết lập những dữ liệu tương tự; Các bộ phận được sử dụng chung bộ mã Mặt hàng, mã Khách hàng, mã Nhà cung cấp, mã Nhân viên… hệ thống các bộ mã này có tính liên kết với nhau. Đơn hàng được theo dõi xuyên suốt từ kinh doanh, đến kế toán, sản xuất và các bộ phận khác…
 • Đáp ứng công việc quản trị doanh nghiệp: Bên cạnh những chức năng thông thường của một phần mềm kế toán hoàn hảo. Hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® luôn hướng tới việc phát triển các tính năng đặc biệt phục vụ tốt nhất cho công việc công tác quản trị toàn diện của khách hàng; Hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® hỗ trợ tối đa việc lập bản chào giá, dự toán lãi lỗ từng đơn hàng giúp cho việc đàm phán và quyết định kinh doanh thành công; lập và quản lý chi tiết kế hoạch doanh thu ngân sách chi tiêu của doanh nghiệp… Cũng như việc đánh giá khả năng, chất lượng bán hàng và trách nhiệm thu hồi công nợ của nhân viên.
 • Đa người dùng: Hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® được thiết kế, xây dựng nhằm tận dụng tối ưu hệ thống mạng máy tính. Với một máy chủ đủ mạnh, hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® không hạn chế về số lượng người sử dụng (hỗ trợ hàng trăm người dùng cùng một lúc). Ngoài ra, hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® chạy tốt trên máy đơn (chỉ có một máy) mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
 • Nghiệp vụ chuyên sâu: Các nghiệp vụ kế toán phức tạp như: Xử lý chênh lệch tỷ giá tự động, phân bổ các khoản chi phí trả trước, doanh thu nhận trước, tính giá xuất kho, phân bổ chi phí tính giá thành,.. được phân tích, thiết kế khoa học, chuyên nghiệp phục vụ tốt nhất công tác hạch toán kế toán của khách hàng.
 • Báo cáo phong phú, đa dạng: Hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® cung cấp hệ thống các báo cáo rất phong phú, đa dạng. Ngoài các báo cáo chuẩn theo quy định của Nhà nước, hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® luôn hướng tới các báo cáo quản trị toàn diện nhằm đánh giá một cách chính xác, khách quan về tình hình kinh doanh của các Doanh nghiệp. Đặc biệt, với hệ thống quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP® người dùng có thể in các báo cáo tổng hợp nhiều năm, nhiều đơn vị thay vì phải in riêng từng năm, từng đơn vị. Tất cả các báo cáo đều có thể lọc theo nhiều tiêu thức khác nhau. Từ đó làm cho các báo cáo trở nên cực kỳ sinh động, dễ hiểu và dễ so sánh.

ĐÁNH GIÁ

Chúng tôi là công ty có 100% vốn Đài Loan, vì thế nhu cầu của chúng tôi là phần mềm đáp ứng 03 ngôn ngữ: Việt – Anh – Hoa và sử dụng USD làm đồng tiền hạch toán. OMEGA.ERP đã làm tốt việc đó. Ngoài việc lấy kế toán làm trọng tâm, chúng tôi còn có những nhu cầu quản lý sản xuất, quản lý thu mua, quản lý đơn hàng bán,… OMEGA.ERP được thiết kế hoàn chỉnh, kết nối các phần lại với nhau, hơn nữa OMEGA.ERP giá rẻ hơn nhiều so với các ERP lớn trên thế giới, vì thế chúng tôi đã lựa chọn OMEGA.ERP làm nhà cung cấp. Chúng tôi bắt đầu sử dụng OMEGA.ERP từ tháng 01/2010.

(Quan Việt Hùng) Công ty Hữu Hạn Đầu Tư Việt Bo Chúng tôi là một tập đoàn, có đến hơn 20 công ty con và hơn 10 công ty liên kết, có đầy đủ các ngành nghề. Chúng tôi đã chọn OMEGA.ERP để sử dụng cho các công ty con của mình, bởi lẽ: 1. OMEGA.ERP được thiết kế nhất quán. 2. OMEGA.ERP có tính năng nổi trội về “Kế toán quản trị”. Có một phân hệ riêng biệt cho kế toán quản trị – OMEGA.MC. 3. OMEGA.ERP có phân hệ “Quản lý hợp nhất” OMEGA.CL, vì thế chúng tôi có thể hợp nhất báo cáo tài chính các đơn vị của mình. 4. Công ty Omega có đội ngũ tư vấn giỏi chuyên môn, có kinh nghiệm và nhiệt huyết với công việc. Trần Trung Tập Đoàn Him Lam

 

Bài viết liên quan