Câu hỏi 8

Chúng tôi sử dụng hóa đơn đặt in, Chúng tôi muốn In hóa đơn từ phần mềm GAMASMB thì phải làm thế nào và có in được không?

Trả lời:

Có thể in hóa đơn từ phần mềm Gama. Bạn cần có máy in kim và hóa đơn mẫu. Bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ hỗ trợ in hóa đơn từ phần mềm Gama.

 

(Phương Hoa – Phòng chăm sóc khách hàng)

Bài viết liên quan