Câu hỏi 7

Tại sao trong màn hình phiếu Thu Ngân hàng, Phiếu Chi Ngân hàng tôi không chọn được TK 112…  Tôi muốn hạch toán Thu chi ngân hàng thì làm thế nào?

Trả lời:

Trong màn hình thu chi ngân hàng, tại cột TK có sẽ không hiển thị lên các tài khoản đã được khai báo trong danh mục tài khoản ngân hàng VD: 1121, 1122. Để hạch toán thu chi ngân hàng, vào danh mục/ Thông tin tổ chức/ Tài khoản ngân hàng/ Thực hiện/ Thêm. Bạn cập nhật tài khoản ngân hàng ở đây (tương tự như hình) à Lưu. Bấm “Nhập tiếp” để cập nhật tài khoản ngân hàng mới (Nếu có)

2014-07-31_100329

 

 

(Nguyễn Phương – Phòng chăm sóc khách hàng)

Bài viết liên quan