Câu hỏi 6

Việc khai báo Tài Sản Cố Định và khấu hao TSCĐ được thực hiện như thế nào. Tôi chỉ cần ghi tăng TK 211… thì Phần mềm tự động tính khấu hao hay sao?

Trả lời:

B1: Ghi nhận tăng 211..: Lập phiếu định khoản N211…/C 1111, 1112, 331. Tùy định khoản mà bạn lập phiếu chi hay phiếu tổng hợp

B2:  Khai báo TSCĐ vào phần mềm: Vào danh mục/ Tài sản cố định/ Thực hiện/ Thêm. Chi tiết khai báo TSCĐ tham khảo tại đây

B3: Thực hiện khấu hao: Hàng kỳ bạn vào nghiệp vụ/ Tài sản cố định/ Khấu hao TSCĐ/ Thực hiện/ Tính khấu hao tự động. Bạn chọn loại chứng từ, và điền “diễn giải”/ Thực hiện.

 

(Phương Hoa – Phòng chăm sóc khách hàng)

Bài viết liên quan