Câu hỏi 5

Công ty Chúng tôi chuyên về xây dựng, Chúng tôi muốn quản lý Chi phí và doanh thu theo từng công trình phát sinh thì thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Bạn sử dụng mã phân tích để theo dõi nhé.

B1. Đinh nghĩa mã phân tích: Danh mục/Khác/ Định nghĩa mã phân tích. Bạn định nghĩa như hình –> Lưu

aaa

B2: Khai báo danh mục các công trình, các khoản mục chi phí: Vào danh mục/ Khác/ Mã phân tích

(Nam Phương- Phòng Chăm sóc khách hàng)

Bài viết liên quan