Câu hỏi 4

Tôi mới sử dụng phần mềm GAMASMB – tôi thấy chỉ có 01 kỳ kế toán là tháng 01/2014. Vậy tôi muốn nhập chứng từ, số liệu cho các tháng khác thì thế nào?

Trả lời:

Bạn chỉ việc vào meu Hệ thống/ Khóa sổ, phần mềm sẽ tự động tạo thêm một kỳ kế tiếp. Nếu bạn muốn trở về kỳ 1/2014 thì bạn chọn menu “Kỳ kế toán.

Xem hình chụp từ chương trình:

anh1

Click chuột vào đó và “Khóa sổ”

anh2

Kỳ 2/2014 sẽ được tạo ra.

(Nguyễn Thế Vỹ – TP Chăm sóc khách hàng)

 

Bài viết liên quan