Câu hỏi 3

Mình đang làm kế toán cho một doanh nghiệp xây dựng, khi dùng phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, muốn theo dõi chi phí và lãi lỗ cho từng công trình, hạng mục, thì làm như thế nào?

Trả lời:

Phần mềm kế toán GAMA.SMB hoàn toàn đáp ứng tốt việc này. Bạn thực hiện thao tác như sau:

Bước 1:  Vào menu Danh mục/ Khác/ Định nghĩa mã phân tích, để định nghĩa tiêu đề của vụ việc cần quản lý là “công trình” ứng với mã phân tích 1; “Hạng mục” ứng với mã phân tích 2.

Bước 2: Vào menu Danh mục/ Khác/ Mã phân tích, để khai báo các công trình và hạng mục tương ứng.

Bước 3: Khi nhập số liệu ở các màn hình phiếu thu, chi, tổng hợp,.. bạn phải chọn bút toán đó ứng với công trình và hạng mục nào.

(Nguyễn Thế Vỹ – TP Chăm sóc khách hàng)

Bài viết liên quan