Câu hỏi 2

Hiện nay, công ty mình đang cần quản lý vốn góp của từng cổ đông, có con số tổng hợp và chi tiết, vậy ở phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB phải thao tác như thế nào?

Trả lời:

Để quản lý chi tiết tài khoản vốn góp, TK 4111, bạn phải vào danh mục tài khoản, chọn lại thuộc nhóm công nợ phải trả (vào “Menu Danh mục/Danh sách tài khoản”, chọn tk 411 và chọn chức năng sửa, chọn Nhóm TK là G04 – Phải trả).

Sau đó, bạn vào các báo cáo  tổng hợp công nợ phải trả hoặc chi tiết công nợ phải trả để xem các báo cáo liên quan (tương tự như tài khoản 331 chẳng hạn). Nếu còn chưa rõ, vui lòng email cho Hoa nhé, Hoa sẽ điện thoại hướng dẫn chi tiết hơn.

(Phương Hoa – Phòng chăm sóc khách hàng)

Bài viết liên quan