Câu hỏi 16

Tại sao trong phiếu mua hàng có đến 03 mục đối tượng phải chọn. Ý nghĩa của mỗi đối tượng này như thê nào, và tôi có thể không chọn được không?

Trả lời:

Đối tượng: Đối tượng theo dõi công nợ

Đối tượng VAT: Đối tượng xuất hóa đơn và lên bảng kê khai thuế.

Thông thường các mục đối tượng này giống nhau, nhưng trường hợp bạn mua hàng hóa của  người này nhưng đo người khác xuất hóa đơn thì các đối tượng này khác nhau. Khi lập phiếu mua hàng bắt buộc phải chọn đối tượng.

(Nguyễn Phương –  Phòng chăm sóc khách hàng)

Bài viết liên quan