Câu hỏi 1

Mặc định của phần mềm kế toán GAMA là định dạng   số lượng là không số lẻ, vậy tôi muốn định dạng 02 số lẻ thì làm như thế nào?

Trả lời:

Quá đơn giản bạn ơi. Vào phần mềm GAMA.SMB, vào menu “Danh mục/ Thông tin về tổ chức/ Thông tin về công ty”, bạn chọn lại ở hộp chọn “Số lẻ số lượng” bằng 2, sau đó thoát ra khỏi chương trình và vào lại.

(Nguyễn Phương –  Phòng chăm sóc khách hàng)

Bài viết liên quan