Phần mềm quản lý thông tin dùng chung OMEGA.SD

Phần mềm quản lý thông tin dùng chung OMEGA.SD nhằm mục đích khai báo hệ thống ban đầu, khai báo danh mục và các chức năng mang tính quản trị.Để hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP chạy tốt, bắt buộc phải sử dụng phần mềm quản lý thông tin dùng chung OMEGA.SD. Tùy theo mức độ quản lý mà việc khai báo dữ liêu ở phân hệ này nhiều hay ít. Phần mềm quản lý thông tin dùng chung OMEGA.SD tập trung chuyên sâu và việc thiết lập và khai báo, bao gồm: quy tắc tạo mã mặt hàng, đối tượng, tài sản cố định; các quy định về định dạng số liệu, các định nghĩa về mã phân tích bút toán, đối tượng và mặt hàng. Sau đây là một vài màn hình minh họa phần mềm Quản lý thông tin dùng chung OMEGA.SD. 
Màn hình khai báo đối tượng  
Màn hình khai báo mặt hàngMàn hình định nghĩa mã phân tích

TÓM TẮT CHỨC NĂNG

Thiết lập hệ thống
     Thiết lập cách thức sinh mã mặt hàng (hàng hóa, thành phẩm, công cụ dụng cụ,…)

     Thiết lập cách thức sinh mã đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp,…)
     Thiết lập loại chứng từ, cách sinh mã, các thông tin mặc định,…
     Thiết lập phân nhóm tài khoản
     Định nghĩa mã phân tích.
     Thiết lập loại tiền hạch toán, niên độ kế toán, kỳ bắt đầu.
     Thiết lập số lẻ

Khai báo danh mục
    Khai báo danh mục mặt hàng (hàng hóa, thành phẩm, công cụ dụng cụ,…)

    Khai báo danh mục đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp,…)
    Khai báo danh mục đơn vị, phòng ban, nhân viên.
    Khai báo kho hàng, đơn vị tính.
    Khai báo danh mục tiền tệ
    Khai báo loại hóa đơn, nhóm thuế
    Khai báo loại chứng từ
Thiết lập quản trị
    Thiết lập nấc thang phân tích tuổi nợ
    Thiết lập hạn mức tồn kho
    Quản lý các liên liên hệ khách hàng 

ĐIỂM MẠNH

Ưu điểm của phần mềm Quản lý thông tin dùng chung OMEGA.SD
Nhập xuất với Excel
Tất cả các màn hình đều hỗ trợ việc Import và Export với Excel 
Đơn giản và dễ sử dụng
Các chức năng được thiết kế rất tường minh, nhất quán, thuận lợi cho việc nhập liệu. Các từ ngữ ở màn hình và màu sắc thân thiện với người dùng.
Tổ chức khoa học
Các chức năng danh mục được thiết kế khoa học, dữ liệu của các chức năng này được dùng chung cho các phân hệ khác.

ĐÁNH GIÁ

Tôi đánh giá cao phân hệ OMEGA.SD – Thông tin dùng chung, bởi cho nhà quản trị  quản lý và trình bày tốt “quy tắc định danh” như là mã Khách hàng, mã mặt hàng, mã loại chứng từ, …. Đặt biệt, việc thiết lập Mã phân tích cho thấy tính quản trị rất cao. Tôi rất thích!
Lê Ái  Trung – Giám đốc công ty phân bón Thiên Minh

Bài viết liên quan