Nên bổ sung tài khoản “Hàng mua trả lại ”?

Theo quy định hiện hành về chế độ hạch toán kế toán thì việc hạch toán trả lại hàng mua như sau:
Nợ 331, 111,112 – trị giá hàng mua + thuế
Có 156 – trị giá hàng nhập kho
Có 1331 – giá trị thuế GTGT ghi giảm

Thực tế khi hạch toán như thế, thì sẽ rất khó khăn cho việc kế toán bởi vì thực chất của bút toán này là phiếu xuất kho, mà trị giá thì sẽ giá bình quân, sẽ gây ra sự chênh lệch trị công nợ phải trả, thuế… Còn nếu chúng ta xác định đúng bằng trị giá hàng mua thì sẽ gây đến những hệ lụy (chênh lệch) số liệu hàng tồn kho trong kỳ, bởi phiếu nhập kho khi mua hàng đã tham gia vào quá trình tính giá xuất.
Theo tôi, chúng ta nên bổ sung tài khoản trung gian. Cụ thể là TK hàng mua trả lại.
Ví dụ TK 417 – Chênh lệch hàng mua trả lại, chẳng hạn.
Và việc hạch toán như sau:
Khi hàng trả về hạch toán
Nợ 331 Trị giá hàng trả lại + thuế
Có 417 Trị giá hàng trả lại
Có 1331 thuế GTGT
Đồng thời lập phiếu xuất kho
Nợ 156 – Giá trị xuất kho
Có 417 – trị giá xuất kho
Số phát sinh bên Nợ 416 đó là xác định trị giá hàng bán trả lại trong kỳ, Số phát sinh bên Có xác định trị giá hàng xuất kho trong kỳ cho việc hàng trả lại. Số dư cuối kỳ chính là số chênh lệch trị giá hàng mua trả lại. Cuối năm, kết chuyển số dư TK 417 này vào TK911 để xác định KQKD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *