Lợi ích cho kế toán

Kế toán sẽ cực kỳ nhẹ nhàng nếu có phần mềm GAMA.SMB. Phần mềm đã được lưu số liệu một cách an toàn, ngăn nắp và chính xác. Bất cứ khi nào kế toán muốn truy xuất số liệu, …

Lợi ích cho chủ doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về số liệu của mình. Số liệu được bảo mật tuyệt đối. Số liệu kế toán được theo dõi xuyên suốt từng ngày từng năm. Rất dễ dàng cho việc báo cáo phân …

Lợi ích cho bộ phận khác

Khi phòng kế toán sử dụng phần mềm GAMA.SMB để tác nghiệp, các bộ phận khác có thể sử dụng chung bằng quyền “chỉ đọc” để có thể xem số liệu nhanh. Khi có phần mềm GAMA.SMB, số liệu …

Lợi ích khác

Khi sử dụng GAMA.SMB không chỉ tiết kiệm chi phí cho công ty mà còn tiết kiệm được thời gian, nâng cao tính chuyên nghiệp của cả công ty.Tạo cho công ty có tính hệ thống, không lệ thuộc vào …