LIÊN HỆ

CÔNG TY OMEGA

 

TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 1, Số 32 Đường D5, Phường 25
  • Q.Bình Thạnh, Tp.HCM
  • (+84-8) 0908 303 609, (+84-8) 0918 303 409
  • (+84-8) 3506 5881
  • info@omega.com.vn
  • Omega.com.vn

CHI NHÁNH HÀ NỘI

  • P1907 – CC Ban cơ yếu chính phủ, Số 51 Quan Nhân – Thanh Xuân – Hà Nội
  • (+84-4) 3976 4645
  • (+84-4) 3976 4647