Kế toán tổng hợp với phần mềm kế toán Gama

Kế toán tổng hợp với phần mềm kế toán Gama

Chức năng “Kế toán tổng hợp” ở phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, gồm những tính năng sau:
Ghi nhận bút toán tổng hợp. Những bút toán này không nhập ở các chức năng khác như vốn bằng tiền, mua hàng, bán hàng,…
Quản lý phân bổ: Khai báo và phân bổ các khoản Doanh thu nhận trước, chi phí trả trước, ..

  • Chênh lệch tỷ giá
  • Kết chuyển cuối kỳ

Màn hình nhập số liệu bút toán tổng hợp

Màn hình khai báo các khoản phân bổ chi phí trả trước

Tính năng kết chuyển cuối kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *