Kế toán tồn kho với phần mềm kế toán Gama

Chức năng “Kế toán tồn kho” phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, đáp ứng các tính năng sau:

  • Lập phiếu nhập kho
  • Lập phiếu xuất kho
  • Lập phiếu vận chuyển nội bộ
  • Tính giá xuất kho


Màn hình nhập kho


Màn hình lập phiếu vận chuyển nội bộ:

Báo cáo tồn kho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *