Kế toán thuế với phần mềm kế toán Gama

Phần mềm Kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, đáp ứng đầy đủ báo cáo thuế, bao gồm

  • Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào
  • Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

Các mẫu báo cáo thuế này hoàn toàn được thiết kế mở, người dùng tự thiết lập để luôn đáp ứng tốt sự thay đổi của các biểu mẫu của nhà nước
Màn hình in bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra

Biểu mẫu báo cáo bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vàoBiểu mẫu báo cáo bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *