Câu hỏi 18 – In hóa đơn

Tôi vô tình nhập sai mã khách hàng – và đã hạch toán cho khách hàng đó. Tôi muốn sửa lại mã khách hàng cho đúng nhưng không được.Tôi phải làm sao để có thể sửa mã khách hàng này? 

Câu hỏi 17

Công Ty Chúng tôi chuyên về thương mại dịch vụ, không có quản lý hàng hóa, và quản lý kho. Vậy khi bán hàng chúng tôi làm phiếu thu trực tiếp cho khách hàng được không?

Trả lời:

Được .…

Câu hỏi 16

Câu hỏi 16

Tại sao trong phiếu mua hàng có đến 03 mục đối tượng phải chọn. Ý nghĩa của mỗi đối tượng này như thê nào, và tôi có thể không chọn được không?

Trả lời:

Đối tượng: Đối tượng theo dõi …

Câu hỏi 1

Mặc định của phần mềm kế toán GAMA là định dạng   số lượng là không số lẻ, vậy tôi muốn định dạng 02 số lẻ thì làm như thế nào?

Trả lời:

Quá đơn giản bạn ơi. Vào phần mềm …

Câu hỏi 2

Hiện nay, công ty mình đang cần quản lý vốn góp của từng cổ đông, có con số tổng hợp và chi tiết, vậy ở phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB phải thao tác như thế nào?

Trả lời:…

Câu hỏi 3

Mình đang làm kế toán cho một doanh nghiệp xây dựng, khi dùng phần mềm kế toán chuyên nghiệp GAMA.SMB, muốn theo dõi chi phí và lãi lỗ cho từng công trình, hạng mục, thì làm như thế nào?

Trả …

Câu hỏi 4

Tôi mới sử dụng phần mềm GAMASMB – tôi thấy chỉ có 01 kỳ kế toán là tháng 01/2014. Vậy tôi muốn nhập chứng từ, số liệu cho các tháng khác thì thế nào?

Trả lời:

Bạn chỉ việc vào …

Câu hỏi 5

Công ty Chúng tôi chuyên về xây dựng, Chúng tôi muốn quản lý Chi phí và doanh thu theo từng công trình phát sinh thì thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Bạn sử dụng mã phân tích để theo …

Câu hỏi 6

Việc khai báo Tài Sản Cố Định và khấu hao TSCĐ được thực hiện như thế nào. Tôi chỉ cần ghi tăng TK 211… thì Phần mềm tự động tính khấu hao hay sao?

Trả lời:

B1: Ghi nhận tăng …

Câu hỏi 7

Tại sao trong màn hình phiếu Thu Ngân hàng, Phiếu Chi Ngân hàng tôi không chọn được TK 112…  Tôi muốn hạch toán Thu chi ngân hàng thì làm thế nào?

Trả lời:

Trong màn hình thu chi ngân hàng, …

Câu hỏi 8

Chúng tôi sử dụng hóa đơn đặt in, Chúng tôi muốn In hóa đơn từ phần mềm GAMASMB thì phải làm thế nào và có in được không?

Trả lời:

Có thể in hóa đơn từ phần mềm Gama. Bạn …