Câu hỏi 18 – In hóa đơn

Tôi vô tình nhập sai mã khách hàng – và đã hạch toán cho khách hàng đó. Tôi muốn sửa lại mã khách hàng cho đúng nhưng không được.Tôi phải làm sao để có thể sửa mã khách hàng này? Và nếu làm phiếu thu thì chúng tôi có thể In hóa đơn từ phần mềm được không?

Trả lời:

Bạn không được phép sửa mã khách hàng, bạn lập mã khách hàng mới và chọn lại mã khách hàng cho các nghiệp vụ đã phát sinh.Hoặc liên hệ phòng chăm sóc khách hàng để được hỗ trợ chuyển mã.

Nếu làm phiếu thu thì Bạn có thể in hóa đơn từ phần mềm được.

(Nguyễn Phương-Phòng Chăm sóc khách hàng)

Bài viết liên quan